Sosyal Bağış Hareketi

Hayırseverlik ve yardımseverlik toplumumuzun yıllardan beri önde gelen özelliklerindendir. Ancak zamanla bu özelliklerimizi kaybediyor gibiyiz. Eskiden komşuluk ilişkileri daha iyi durumdaydı. Birbirimize maddi ve manevi olarak daha çok yardım ediyorduk. Şimdilerde özellikle büyükşehirlerde her taraf dilencilerle dolu, sokakta bir tartışma bir kavga olsa bize bulaşmasın diye koşar adım uzaklaşıyoruz. Oysa ülkemizi daha iyi bir seviyeye getirmek elimizde.

Herkes kendi evinin önünü süpürürse, bütün mahalle tertemiz olur. Bu lafı duymuşsunuzdur. Belki tüm toplumu değiştiremeyiz ama değişimi önce kendimizden başlatmalıyız. Birşeyler yapılabildiğini çevremize göstermeliyiz. Türkiye’de bağışçılık ile ilgili Türkiye Üçüncü Sektör Vakfının 2016 yılı sonunda hazırlamış olduğu bir rapor var.  Türkiye’de Bireysel Bağışçılık ve Hayırseverlik konulu rapora göre “Türkiye’de bir kişi bir yıl içerisinde ortalama 228 TL yardım ve bağış yapıyor. 18 yaş üzeri nüfusun bir yıl içinde yaptıkları toplam bağış miktarı ise 13,7 milyar TL’ye denk geliyor. Bu tutar, Türkiye’nin 2014 yılı gayri safi yurt içi hasılasının yüzde 0,8’i. Bu oran, birçok Avrupa ülkesinin hatta bağışçılığın en yaygın olduğu ülkelerden biri olan ABD’nin (yüzde 1,5) çok da gerisinde kalmıyor.” okumaya devam et